Zárványok, szegletkövek

Nádas Péter: Találkozás - Budapesti Kamaraszínház, Tivoli

Nádas Péter: Temetés - Teatrul de Comedie, Bukarest

Egyetlen pillanatig sem lehet kérdés, hogy Nádas Péter drámai életműve: koncepcionális életmű, vagyis a színházról-drámáról való tudatos gondolkodás nyomán tudatosan szerkesztett szöveganyag. Egyetlen Nádas-drámánál sem tételezhető fel (egyetlen Nádas-drámára sem erőszakolható rá) semmiféle ihletettség-jelleg, sőt: a szerző színdarabjai inkább tűnnek egy jól körülhatárolható elméleti és módszertani igény gyakorlati - olykor kissé parabolisztikus, didaktikus - megvalósulásának. Kicsit sem nehéz az értelmező helyzete, hogyha az életmű korai szakaszából való drámák (Takarítás, Találkozás, Temetés) teoretikus gyökereinek felderítésére vállalkozik: elég Nádasnak a drámákkal szinte párhuzamosan írott színházi tárgyú tanulmányait, kritikáit, próbanaplóit elővenni - ezekből szinte hiátusmentes színházelmélet olvasható össze.

 

 

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható.

 

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, a színházakban, illetve néhány moziban és könyvesboltban. Ezek listája itt olvasható.

 

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu

Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):

Az aktuális szám 395 Ft

Az adott évfolyam számai: 345 Ft

Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

 

 


 

 

Markó Róbert
09. 04. 21. | Nyomtatás |