Mesezajlás

Once… – Derevo

„Egyszer volt, hol nem volt...” – oly régóta koptatott bevezető sorok, hogy értelmük szinte már nem is érződik, csak egy jól ismert hullámzó dallam, ami ellenállhatatlanul magával ránt az üveghegyen és az óperenciás tengeren is túlra. Szinte rituális monotónia, a gyerekmondókákhoz és az imákhoz hasonló.
Kérchy Vera

A Derevo képeskönyv-színpadán nincs felnőtt, aki jelezné két világ határát, nincs reflexív távolságtartás, csak a mese maga, a szédület az irracionálisba. Az átlépést az egyik világból a másikba pusztán egy kis marionett-figura jelzi a színpad jobb sarkán, és az érte benyúló emberi kéz. Az elsötétítést követő kép már a megelevenedett bábokat mutatja, az életre kelt mesefigurákat: egy nagyszemű, inas testű lányt masnival, tütüben; egy hegyes, sárgacipős görnyedt utcaseprőt; egy kócos angyalt apró ágyékkötőben...
Az életre kelés nem jelenti azt, hogy elveszítenék meseszerűségüket, hogy olyanná válnának, mint a „való világ” felnőttjei. A gyerek álmaiban maradunk, a tütüs hölgy táncoló mozgásával, rebegő műszempilláival a képzelet szüleménye. Miközben persze valódi embereket látunk a szípadon.. A színészek minden porcikájukkal a „máshol levés” állapotában vannak, testük valóságát odakölcsönzik a fantázia lényeinek, és ezzel igazolják a mesevilág hitelét. Minden csak perspektíva kérdése, és lehet, hogy a gyereknek van igaza, és a „nagybetűs” a hamisítvány.
A díszletet hatalmas, színes paravánok, egymásra hajtogatható képeskönyv-illusztrációk alkotják. Két bodorhajú angyal vizet facsar egy papírfelhőből. A szerelem után ácsingózó hölgyike ablakában papírmatróz integet, hajója igazi füstöt lehel. A bohócforma utcaseprő művirággal udvarol. Ez a világ mégsem mű, a tárgyakban lévő végtelen lehetőségeket bontja ki.
A mese története szerint a szobájában álmodozó, recsegő rádiót hallgató lány kiinteget a hajnali utcaseprőnek, aki ettől a pillanattól fogva szerelmes rabjává válik. Feltűnik azonban egy gazdag úr is, aki vendégként abban az étteremben jár, ahol a lány pincérnő. Megkezdődik a párhuzamos udvarlás és a féltékenységi harc.
Egymást követő snitteket látunk, egy-egy jelenetet pillanatnyi elsötétítések választanak el egymástól. Mintha a filmes vágás technikája valósulna meg a színpadon. Különösen hatásos a fényekkel való játék azokban a jelenetekben, amikor az utcaseprő vágyfantáziái ötvöződnek a mese narratív szálával. Mikor a gazdag úr keringőzik szerelmük közös tárgyával, a mozdulatot egy-egy pillanatra erős hanghatás és neonfény merevíti meg, és a táncoló párból a férfit különböző pózokban látjuk legyilkolva, a nő pedig kétségbeesve hajlik fölé. Aztán hirtelen a kép megszakad, és a vidám keringő folytatódik tovább. A jelenet úgy végződik, hogy a féltékeny férfi a történet szerint is megöli konkurensét, és rendőrök körözik a nézők sorai között. A gyilkos elmenekül, távol az űrben bujdokol, de még itt is csillagcsóván lovagló motoros rendőrök üldözik. Az égi jelenetben feltűnik a lány is, és a fényes bolygók között végre egymáséi lesznek. A gazdag úr azonban a pokolból is feljön szerelméért, és magával rántja a föld alá. Az utcaseprő hatalmas szablyával, díszes buggyos nadrágban mint hős harcos leszáll a tülkölő, füstölgő ördögodúba, és visszaszerzi a lányt. A legnagyobb küzdelem közepette megint csak a villanó fények okozta optikai csalódás segítségével „visszaváltozik” utcaseprővé, és szablya helyett a seprű nyelével kaszabol a levegőben egyedül, ellenségek nélkül. Egy ideig tehát az utcaseprő álmát álmodtuk, és most visszacsöppentünk a „józan valóságba”: a gazdag urat senki nem ölte meg, hanem boldogan él a pincérnővel. A magára hagyott szerelmes néhány öngyilkossági kísérlet után úgy dönt, hogy közbelép, és amikor a szmokingos udvarló egy nagy dobozt akar átadni a lánynak, kilukasztva az alját észrevétlenül kilopja az ajándék-ruhát, és saját fejét dugja be alulról helyette. Így, amikor a lány kinyitja a csomagot az elhagyott kedves vigyorog az arcába.
Ebben a pillanatban hirtelen egy szürreális álomvízió tölti be a színpadot. Kétfejű óriás hosszú rúdon tologatja az elmúlás jelét, egy órát; a tütüs lány fél arca koponya, és őrült táncot jár; mexikói zenész kaktuszok között ugrál; lábtestű ember, emberfejű hal szeli keresztül a színpadot; elviselhetetlen zenebona bömböl. Nincs magyarázva, nincs kötve semmihez, az álom az álom felől, és nem az ébrenlét felől mutatkozik meg. Nem a szó, hanem a kép uralkodik elszakadva a jelentésektől, őrült összekapcsolódásokat hozva létre. A mese mélye, egy gyerek rémálma.
Ez a képiség, ami kikapcsolja a szót, a némafilmeket idézi. A színészek játéka burleszkszerűen eltúlzott, mozdulataik tagoltak. Minden szereplő kopasz, anélkül, hogy történet szintjén ennek jelentése lenne, mégis tarságuk és testük inassága nagyon erősen uralja a látványt. A kép ikonikus nyelve felváltja a szöveg szimbolikus működését. A látvány inkább hangulatot, mint értelmet áraszt. A fények, a zene érzéseket keltenek, akárcsak a fantázia hősei a gyerekben.
Az előadás nem hagyja a két világot újra kettéválni. A színészek még a taps alatt is játszanak: pezsgőt bontanak, és nem vetkőzik le az általuk alkotott figurák mozgásstílusát. Nem váltanak perspektívát, a gyereké mellett voksolnak.


Once...
Derevo

Díszlet: Maxim Issaev
Fény: Falk Dittrich
Zene: Andrej Sizintsev
Hang: Dima Abramov
Rendező: Anton Adassinski
Előadók: Anton Adassinski, Elena Larovaia, Tatiana Khabarova, Oleg Zhukovsky, Alexey Merkoushev
08. 08. 6. | Nyomtatás |